מלון מרום חיפה בע"מ
Hof hacarmel , David Elazar 10-14 , Haifa, Israel
Phone:
0507721030
Email:
htlmarom@gmail.com
Fax:

Call as on whatsup 

Haifa
ISR